Premium quality

Wędzonki

Kiełbasy

Kanapkowe

Podrobowe

Z patockiej wędzarni

Franczyza:

Osobom gotowym podjąć współpracę proponujemy prowadzenie sklepu kawiks w ramach istniejącej sieci franczyzowej.

Franczyza, czyli gotowy i sprawdzony pomysł na własny biznes, który umożliwia korzystanie ze znanej i uznanej marki producenta oraz doświadczeń handlowych franczyzodawcy. Franczyza zapewnia wielokrotnie wyższą szansę przetrwania na rynku.

Nasz franczyzobiorca powinien posiadać:

 • silnąmotywację do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • gotowość do podporządkowania się standardom i obowiązkom wynikającym z systemu franczyzowego,
 • doświadczenie handlowe,
 • klarowną sytuację finansową. 

Kawiks  zapewnia franczyzobiorcy:

 • prawo do korzystania z marki i logo firmy
 • know-how, czyli pakiet praktycznych, wynikających z doświadczenia w funkcjonowaniu sieci sprzedaży detalicznej w branży mięsnej
 • Obrendowanie lokalu handlowego
 • praktykę w innych sklepach firmowych
 • szkolenia z zakresu: zarządzania ofertą handlową, organizacji pracy sklepu, obiegu dokumentów oraz obsługi klientów
 • wsparcie handlowe i techniczne przez cały czas trwania umowy
 • wsparcie reklamowe w ramach akcji reklamowych całej sieci (w radiu, w prasie, w środkach komunikacji publicznej, podczas okolicznościowych imprez sponsorowanych)
 • firmowe stroje dla personelu sklepu

W jaki sposób zostać naszym franczyzobiorcą:

 • złożyć ofertę współpracy (propozycję lokalizacji sklepu)
 • odbyć wstępną rozmowę kwalifikacyjną
 • zarejestrować działalność gospodarczą i przedstawić dokumenty rejestracyjne firmy
 • złożyć oświadczenie o niekaralności i swojej aktualnej sytuacji finansowej
 • podpisać umowę o współpracy
 • odbyć niezbędne szkolenia i praktykę
 • rozpocząć działalność
All rights reserved. Kawiks © 2012